黑暗

مجموعه فرادرس های آموزش نرم افزار آماری SPSS - بخش 7

FaraDars
订阅
意见 2 890
100% 5 0

برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید:
www.faradars.org/fvst9310
امروزه در بیشتر علوم، استفاده نرم‌افزارهای رایانه‌ای امری بدیهی به نظر می‌رسد. در علوم آماری و رشته‌های وابسته به آن نیز استفاده از نرم‌افزارهای آماری روز به روز گسترده‌تر شده و برای انجام محاسبات پیچیده آماری از این گونه ابزارها بهره برده می‌شود.
نرم‌افزار کاربردی SPSS یکی از نرم‌افزارهای آماری است که امروزه بیشترین کاربرد را در بررسی و تحقیقات علوم اجتماعی دارد.
در این آموزش به بررسی اولیه این نرم افزار پرداخته شده و محاسبات ساده نظیر آمار های توصیفی مانند میانگین، میانه، نما، واریانس، ضریب تغییرات، ضریب چولگی، برجستگی، رسم نمودارهای آماری و همچنین قالب بندی خروجی انجام خواهد شد.
سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از:
آشنایی با رابط کاربری نرم افزار و انواع پنچره های آن
معرفی انواع متغیر و مقیاس های اندازه گیری
معرفی شاخص های جمعیت (تمرکز و پراکندگی)
ورود داده های و انجام محاسبات روی آن ها
استخراج آماره‌های توصیفی
آشنایی با مفهوم جداول توافقی و ایجاد آن ها
رسم نمودارهای آماری
تنظیم و قالب بندی خروجی نرم افزار

مدرس: آرمان ری بد
کلمات کلیدی:
آموزش های عمومی, با بسته بندی مستقل, ریاضی کاربردی, فرادرس های کامل,فرادرس های کامل,دانلود فرادرس آموزشی رایگان,دانلود فیلم آموزشی رایگان,دانلود جزوه تصویری آموزشی,دانلود کتاب تصویری آموزشی,آموزش غیر حضوری و الکترونیکی,دوره آموزشی تخصصی

添加

 

2015年05月 7日

آموزش های عمومیبا بسته بندی مستقلریاضی کاربردیفرادرس های کاملدانلود فرادرس آموزشی رایگاندانلود فیلم آموزشی رایگاندانلود جزوه تصویری آموزشیدانلود کتاب تصویری آموزشیآموزش غیر حضوری و الکترونیکیدوره آموزشی تخصصی

分享:

链接:

下载:

加载链接.....

添加到:

我的播放列表
稍后观看
评论 0
下一个
IELTS Listening - Top 14 tips!
14:38
Frozen 2 Official Trailer
1:54
意见 26 766 905
I'm Gay - Eugene Lee Yang
5:09